Asmaul Husna, Meaning of 99 Names of ALLAH in it

[ad_1]

BONSERNEWS.com – Asmaul Husna are the beautiful names of Allah.

The number mentioned in the hadith is only 99 names, but in the Qur’an there are names of Allah besides the 99 names.

Asma means name and husna means good or beautiful, so Asmaul Husna is the name of Allah which is good and beautiful.

Also Read: Defending ‘NO BATH’, Parents Look for and Maintain Tables and Chairs for Children on the First Day of Entering School

There is a reading Asmaul Husna. Reading the prayers and remembrance of Asmaul Husna, along with the 99 meanings of Allah’s name.

“Bismillahi bada’na-Wal khamdu lirabbina, wash namaz wassalaam-linnabii khabiibina, O Allah, yaa Robbanaa-Anta Mawshuudunna, Ridhoka math luubunaa-Du yaana wa uhraanaa.”

Meaning: “In the name of Allah, we begin (reading). Praise be to our Lord. Greetings and greetings to our beloved Prophet. O Allah, our Lord. You are our aim, Your pleasure is what we seek. In this world and the hereafter. “

Also Read: Ariana Grande and Dalton Gomez Divorce Facts

The following is the reading of the closing prayer Asmaul Husna, let’s see how the closing prayer reads.

“Bi ‘asmaa ‘ikal khusnaa – Ighfir lanaa dhunuubanaa, Waliwalidiinaa – Wa dhurriyaa tinaa, Kaffir ‘an sayyi’a tinaa – Waastur ‘alaa ‘uyuu binaa, Waajbur ‘alaa nuq shoo ninaa – Waarfa’ darojaa tinaa, Wa zidnaa ‘ilmaannaa fi ‘aan – Warizqon Waasi’aan, Khalaalan thoyyiban – Wa’amalan sholikhaan, Wanawwir quluu banaa – Wayassir umuu ronaa, Wa shokhi’ ajsaa danaa – Daaa’ima khayaatinaa, ilal khoiri qorribnaa – ‘Anisy syarri baa’idnaa, Waalqurbaa rojaaa ‘una – Akhiiroon nilnalmunaa, Balligh maqooshidanaa- – Waqdhi khawaa ‘ijanaa, Walkhamdu li’ilaahinaa – Alladhii hadaanaa, Sholli wasalim ‘alaa – Thoohaa kholiilir rokhmaan, Wa ‘aa lihii washokhbihii – ‘Ilaa aakhirizzamaan.”

Meaning: “With Asmaul Husna, forgive our sins, the sins of our parents and our descendants. Erase our ugliness – and cover our defects.

Add to our shortcomings, raise our degrees.

Add to us useful knowledge, broad sustenance, lawful, good, and good deeds.

Lighten our hearts, make our affairs easy, and make our bodies healthy.